Sören Björnfot

IT - Testutbildingar

 

 

 

Hem

Tjänster

Bakgrund

Portfolio

 

 

Tel: 070-7502467
info@arcusdata.se
www.arcusdata.se

Test uppdrag/portfolio


Några av de senaste test uppdragen.

Som lärare inom mjukvarutest (grundutbildningar) på yrkeshögskolan i Stockholm, via Nodehill.com

Oktober 2019 - januari 2020.
Oktober 2018 - januari 2019.
Oktober 2017 - januari 2018.

Oktober 2016 - januari 2017.

Områden: krav, testmetoder och testledning samt som handledare för projekt- och examensarbete.

 

2013 - 2015: Programtestledare 1,5 år: Huvudtestledare för ett av Europas största infrastruktur projekt. Flyttning/migrering av ett mycket stort antal program och applikationer mellan flera datacenter.

Mina uppgifter: Koordinerig, planering, resurshantering, arbetsledning, distansarbete. Jag var också ansvarig för upphanding av testkonsulter.
Språk: Engelska.

2005 - 2013. Testledare

  • för uppdateringar av äldre system samt funktinalitetestest av nya
  • för att ersätta en tidigare produkt med ett nytt, inklusive inköpta system (COTS)
  • Mina uppgifter: Koordinerig, planering, resurshantering, arbetsledning,

2010 - 2015: Utbildningar: Tagit fram, genomfört och ansvarat för testutbildningar, testworkshops och föredrag inom test området.

2013 - 2014: Analyser: Genomfört analyser av testmognad inom delar av företaget enligt känd modell. ( TPI next)

2013 - 2015: Fungerat som coach och bollplank när det gäller testledning för nya som mer erfarna testledare.

Uppdrag utanför testområdet mellan 1979- 2013:

Se www.linkedin.com (Sören Björnfot) eller Bakgrund