Sören Björnfot

IT - Testutbildingar

 

 

 

Hem

Tjänster

Bakgrund

Portfolio

 

 

Tel: 070-7502467
info@arcusdata.se
www.arcusdata.se

Bakgrund

 

Inom test se Portfolio

För mer detaljer kring uppdrag/kompetens utöver test:

Se www.linkedin.com (Sören Björnfot)

Exempel på tidigare befattningar

  • Utbildare inom test på Tekniska högskolan (yrkeshögskolan)
  • Programtestledare, huvudtestledare
  • Testledare för små och stora projekt och program
  • Utbildare, workshop facilitator
  • Chef/ledare inom IT och personal
  • Gruppchef och kompetensutvecklingschef
  • Teamledare för utvecklingsmiljöer
  • Utbildnings - och webbkonsult, grundläggande IT och office paketet
  • Systemutvecklare i stordatormiljö

Branscher

Jag har haft finanssektorn som det huvudsakliga verksamhetsområdet när det gäller test. Men uppdrag och befattningar har också funnits inom
den statliga sektorn liksom industri och handel, när det gäller systemutveckling och utbildning. Som utbildingskonsult har jag genomfört egna utbildningar liksom via utbildningsföretag, som Lexicon och Miroi.